Kanker.nl

 

Kanker.nl is het centrale online platform in Nederland met informatie over kanker. Het platform kanker.nl is er voor iedereen die met kanker te maken krijgt: patiënten, (ex)patiënten en hun naasten. 

Op kanker.nl is betrouwbare informatie te vinden: over kanker, de gevolgen van de ziekte en andere dingen waar mensen met kanker mee te maken kunnen krijgen. Op het platform kunnen mensen ook deelnemer worden en hun ervaringen delen met anderen. Daarnaast biedt kanker.nl hulp & ondersteuning: bijvoorbeeld door direct contact met professionals via de telefoon, e-mail of de chat en tools om zelf aan de slag te gaan. Deze combinatie van diensten helpt (ex)kankerpatiënten en hun naasten meer grip te krijgen op hun situatie en afgewogen keuzes te maken. Dit kan de kwaliteit van leven en de samenwerking met de behandelaars verbeteren. 

Tips voor het verbeteren van onze website?  Vertel het ons HIER!

Hazo24 gecertificeerd
Opleidingspraktijk