Kiesbeter.nl

 

KiesBeter.nl is de website van zorginstituut Nederland die u naar informatie leidt over aandoeningen en over de behandeling daarvan. Daarvoor maakt KiesBeter.nl gebruik van informatie van bijvoorbeeld zorgaanbieders en patiëntenorganisaties. In een aantal gevallen hebben patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen in een kwaliteitsstandaard vastgelegd wat goede zorg is. Als er een kwaliteitsstandaard is, staat dit vermeld.

 

U vindt op KiesBeter.nl ook informatie over de kwaliteit van verschillende zorgaanbieders, zoals ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg- en kraamzorgorganisaties. Dit noemen we kwaliteitsgegevens. Deze vertellen u hoe goed de zorg is op een bepaalde locatie of onderdeel van een zorginstelling.

© 2015-2019 Ron Buskens