Klachten

 

Een vertrouwensbasis en goed contact met de huisarts en de praktijkmedewerkers vinden wij heel belangrijk voor de kwaliteit van uw zorg. Ziek zijn op zichzelf is al vervelend genoeg. Bent u niet tevreden over de geboden zorg of heeft u een klacht, bespreek dit dan met uw huisarts. Ook als de klacht over een praktijkmedewerker of een waarnemer gaat.
 
U kunt uw klacht ook schriftelijk bij ons indienen. Dit kan op twee manieren.

  1. Download hiervoor dit formulier, druk dit af, vul het in en geef dit af bij een van de assistentes of de huisarts.​

  2. Vul het online klachtenformulier op deze pagina in.

Na het indienen van uw klacht wordt deze intern in behandeling genomen, waarna u binnen drie weken op de hoogte wordt gesteld en uitgenodigd wordt voor een gesprek.

Mocht u uiteindelijk van mening zijn dat uw klacht door uw huisarts niet naar tevredenheid is behandeld dan kunt u deze voorleggen aan de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Kijk HIER voor meer informatie.

Let op: De klachtenprocedure geldt nadrukkelijk niet voor klachten over de Spoedpost Weert. Voor klachten over de Spoedpost Weert kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van de Huisartsenposten Midden-Limburg. Milaanstraat 100, 6135 LH Sittard, klachten@meditta.nl.

Uw gegevens (degene die de klacht indient)

Naam (voornaam, achternaam) *

Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats)

Telefoonnummer *

Email *

Gegevens van de patiënt (dit kan iemand anders zijn dan de indiener)

Naam van de patiënt (voornaam, achternaam)

Geboortedatum van de patiënt

Relatie tussen de indiener en de patiënt (bijv. ouder, echtgenote)

Datum van de gebeurtenis

Aard van de klacht

medisch handelen van medewerker

bejegening door medewerker (= de manier waarop de medewerker tegen u praat of met u omgaat)

organisatie huisartsenpraktijk (= de manier waarop diverse zaken in de praktijk geregeld zijn)

administratieve of financiële afhandeling

iets anders

Omschrijving van de klacht

© 2015-2019 Ron Buskens