Medicijnkosten.nl

 

De website Medicijnkosten.nl is een product van Zorginstituut Nederland. Op deze website kunt u actuele informatie vinden over de vergoeding van geneesmiddelen. U kunt zien:

 

  • of een middel in het geneesmiddelenvergoedingssysteem is opgenomen;

  • of er eventueel nadere voorwaarden gelden, waaronder het preferentiebeleid;

  • of u zelf moet bijbetalen en;

  • of er een vervangend geneesmiddel is dat wel helemaal wordt vergoed.

© 2015-2019 Ron Buskens