Privacyregister

In dit overzicht vindt u alle bedrijven, instellingen en instanties waarmee uw gegevens gedeeld worden en welke gegevens gedeeld worden. (Deze lijst is nog niet volledig. Hier wordt aan gewerkt.)

Bricks huisarts informatie systeem (HIS)

Welke gegevens

Met welk doel

Meer informatie

Persoonlijke gegevens, contactgegevens en uw volledige medische dossier zoals dat bij uw huisarts bekend is.

Elke huisartsenpraktijk in Nederland werkt met een huisartsinformatiesysteem (HIS). Het HIS vormt de kern van de ICT in de huisartsenpraktijk. Met behulp van het HIS wordt onder meer het patiëntendossier bijgehouden, worden afspraken gepland en wordt medicatie voorgeschreven. Maar ook de declaraties naar verzekeraars worden vanuit het HIS verzorgd.

Medisch specialisten en andere zorgverleners waarnaar u wordt doorverwezen

Welke gegevens

Met welk doel

Meer informatie

Persoonlijke gegevens zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, BSN en verzekeringsnummer en gezondheidsgegevens die relevant zijn voor uw behandeling door de betreffende zorgverlener, zoals uw medicatie, klachten en aandoeningen.

De zorgverlener waarnaar u wordt doorverwezen gebruikt uw gegevens voor het stellen van de diagnose en het verder behandelen van uw klacht of aandoening. Deze zorgverleners zullen hun bevindingen en resultaten terugkoppelen aan uw huisarts, die deze informatie opneemt in uw medish dossier.

Raadpleeg uw medisch specialist.

Zorgverzekeraars - Declareren van geleverde zorg

Welke gegevens

Met welk doel

Meer informatie

Persoonlijke gegevens zoals naam, adres, postcode en woonplaats van de verzekerde, het polisnummer, burgerservicenummer, geslacht en geboortedatum, én de prestatiebeschrijving aan de verzekerde.

De zorgverzekeraar heeft deze gegevens nodig om te achterhalen voor welke indicaties hulp is verleend door uw huisarts en waarvoor deze recht heeft op een vergoeding.

Raadpleeg uw zorgverzekeraar.

Zorgdomein - Verwijzen en diagnostiek aanvragen

Welke gegevens

Met welk doel

Meer informatie

In ZorgDomein zitten uitsluitend gegevens die betrekking hebben op de verwijzing door je huisarts naar een zorginstelling of specialist. Dat zijn je persoonsgegevens (leeftijd, geslacht, BSN), NAW-gegevens, verzekeringsgegevens en relevante medische informatie.

Wanneer uw huisarts u doorverwiijst naar een andere zorginstelling, voeren we de verwijsgegevens in ZorgDomein in en verzenden deze naar de zorginstelling. ZorgDomein houdt geen medisch dossier van patiënten bij, maar stuurt enkel deze enkel door.

Site zorgdomein.

Stichting ION - Inschrijving op naam

Welke gegevens

Met welk doel

Meer informatie

Uw naam, verzekeringsnummer, geboortedatum en burgerservicenummer zijn gekoppeld aan de naam en unieke zorgverlenerscode van uw eigen huisarts en die van uw zorgverzekeraar. Er staat geen medische of andere vertrouwelijke informatie in. 

Om te weten wie bij welke huisarts u staat ingeschreven. Uw zorgverzekeraar betaalt huisartsen elk kwartaal voor elke patiënt  een basisbedrag. Daarvoor moeten wij als huisartsen aan kunnen tonen wie er bij ons  in de praktijk thuishoort. Als dat niet duidelijk was, moesten we u lastig vallen en vragen om een brief met handtekening. Dat is dankzij de ION-database verleden tijd. 

Pozob - Ondersteuning voor de huisartspraktijk

Welke gegevens

Met welk doel

Meer informatie

Persoonlijke gegevens zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, BSN en verzekeringsnummer en gezondheidsgegevens die relevant zijn voor uw behandeling in een zorgprogramma, zoals uw medicatie, klachten en aandoeningen, lengte.

Pozob gebruikt uw gegevens voor uw deelname aan een op maat gemaakt zorgprogramma voor mensen met (kans op)hart- en vaatziekten (CVRM), diabetes mellitus type 2, astma en/of COPD, psychische klachten (GGZ) of voor kwetsbare ouderen. Binnen dit programma
werken zorgverleners samen onder de verantwoordelijkheid van PoZoB.

Universiteit Maastricht - Vakgroep Huisartsgeneeskunde

Welke gegevens

Met welk doel

Meer informatie

Video-opnames van consulten in de opleidingspraktijk.

Als hulpmiddel bij het leren van consultvoering door de huisarts in opleiding. De gemaakte opnames worden tijdens leergesprekken in de praktijk en op de universiteit gebruikt voor onderwijsdoeleinden en hebben dus uitsluitend een didactisch doel. De opnames worden niet opgenomen in uw medisch dossier. De opnames worden na gebruik verwijderd.

Tips voor het verbeteren van onze website?  Vertel het ons HIER!

Hazo24 gecertificeerd
Opleidingspraktijk