top of page

Klachten

 

Een vertrouwensbasis en goed contact met de huisarts en de praktijkmedewerkers vinden wij heel belangrijk voor de kwaliteit van uw zorg. Ziek zijn op zichzelf is al vervelend genoeg. Bent u niet tevreden over de geboden zorg of heeft u een klacht, bespreek dit dan met uw huisarts. Ook als de klacht over een praktijkmedewerker of een waarnemer gaat.
 
U kunt uw klacht ook schriftelijk bij ons indienen. Dit kan op twee manieren.

  1. Download hiervoor dit formulier, druk dit af, vul het in en geef dit af bij een van de assistentes of de huisarts.​

  2. Vul het online klachtenformulier op deze pagina in.

Na het indienen van uw klacht wordt deze intern in behandeling genomen, waarna u binnen drie weken op de hoogte wordt gesteld en uitgenodigd wordt voor een gesprek.

Mocht u uiteindelijk van mening zijn dat uw klacht door uw huisarts niet naar tevredenheid is behandeld dan kunt u deze voorleggen aan de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Kijk HIER voor meer informatie.

Let op: De klachtenprocedure geldt nadrukkelijk niet voor klachten over de Spoedpost Weert. Voor klachten over de Spoedpost Weert kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van de Huisartsenposten Midden-Limburg. Milaanstraat 100, 6135 LH Sittard, klachten@meditta.nl.

bottom of page