top of page

Vrijwaring

 

Deze site is een bron van informatie, maar kan een consult niet vervangen. Wij doen onze uiterste best om de gegevens op deze website correct te laten zijn. Desalniettemin aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke fouten op deze site of op de sites waarnaar een link is gelegd. De informatie kan ook niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling, maar slechts als bron van algemene informatie. Aan de geboden informatie kan dan ook geen diagnostische danwel therapeutische waarde worden ontleend.

bottom of page