top of page

Medische verklaringen

 

Waarom Uw huisarts geen 'medische verklaring' afgeeft.

 

Het afgeven van een medische verklaring is niet mogelijk op grond van de regels die de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld.    

 

De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij of zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan kunnen zijn; is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?

 

Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet de 'eigen' dokter).  Zo'n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als dat nodig is, kan die arts met uw toestemming, ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts(-en).

 

De KNMG heeft over dit onderwerp een verklaring opgesteld in het Nederlands, Engels, Turks en Arabisch. Klik op de verklaring om hem te openen en eventueel af te drukken.

Medische verklaringen
bottom of page