Patiëntportaal

In het patiëntportaal kunt u als patient een aantal zaken zelf regelen.

Aanmelden

Voordat u het patiëntportaal kunt gebruiken dient u zich eenmalig bij de assistente te registeren. Dit kan telefonisch of via dit formulier. De assistente stuurt u een uitnodiging per mail om zelf een wachtwoord te kiezen. Omdat wij met zekerheid vast willen stellen dat niemand anders inlogt in uw dossier, sturen wij u na de login een sms-code ter verificatie.

Afspraken maken

Via het portaal kunt u het volgende:

 • U kunt al uw gemaakte afspraken inzien en eventueel afzeggen.

 • U kunt een afspraak voor een consult inplannen bij dr. Simons, onze huisarts in opleiding. Dit kan op ma, di, wo en vr van 8.00-10.30 uur. Een telefonish consult met dr. Simons kan worden ingepland op dezelfde dagen van 14.00-14.30 uur.

 • U kunt vooralsnog geen afspraak voor een consult inplannen voor dr Meuffels. Dit kan alleen via de assistente.

 
Vraag stellen / e-consult

Voor de meest voorkomende klachten of kleine niet urgente gezondheidsproblemen, is het mogelijk voor u om via het e-consult een vraag te stellen.

Medicijnen bestellen

Via de optie medicijnen bestellen, is het mogelijk om uw actieve chronische medicatie in te zien én te bestellen. Na verwerking van de aanvraag wordt het recept naar uw vaste apotheek gestuurd. Zonodig zal uw huisarts het recept tijdens de verwerking aanpassen.

Mijn medisch dossier / kluis

Met Mijn kluis zijn de volgende zaken inzichtelijk voor u als patiënt:

 • Correspondentie.

 • Uitslagen.

 • Actieve chronische medicatie van de laatste zes maanden.

 • Uitslagen worden met een beoordeling van uw arts in Mijn kluis getoond. Daardoor is het u als patiënt meestal niet nodig om hiervoor de praktijk te bellen of te bezoeken.​

Veelgestelde vragen over het patiëntportaal

Aanmelden

Hoe is de veiligheid gegarandeerd?


Het patiëntportaal is ontwikkeld volgens de gangbare standaarden voor het verwerken van gevoelige informatie. Toegang tot het portaal wordt eenvoudig geverifieerd, door middel van de veilige SMS toegangscode, gebruikersnaam en wachtwoord. Het patiëntportaal is geen onderdeel van deze website. U wordt enkel doorgelinkt naar ons beveiligde Huisarts Informatie Systeem (HIS). Afhankelijk van uw browser kan het zijn dat u de URL (https://huisartsmeuffels.app.tetra.nl/) van dit systeem in de adresregel van uw browser ziet staan.
Is het mogelijk om één account voor het hele gezin aan te maken?


Het portaal biedt geen ondersteuning om met één account in te loggen voor het gehele gezin. Iedere gezinslid dient zijn eigen e-mailadres te hebben. De praktijk dient dit adres te koppelen aan het dossier van het betreffende gezinslid. Eventueel is het wel mogelijk dat hetzelfde mobiele nummer gebruikt wordt voor meerdere gezinsleden.
Hoe kan ik mijn wachtwoord aanpassen?


Op de login pagina staat een “Wachtwoord vergeten” link. Klik op deze link om uw wachtwoord opnieuw in te stellen (en dus te aanpassen).
Hoe kan ik mijn e-mailadres (login) aanpassen?


Het aanpassen van uw login/het e-mailadres van de patiënt kan, uit veiligheidsoverwegingen, alleen door de assistente worden gedaan in ons Huisarts Informatie Systeem. Neem hiervoor contact op met de assistente. U kunt dit ook doen middels het stellen van een vraag in het portaal.
Hoe kan ik mij aanmelden voor het patiëntportaal?


Voordat u het patiëntportaal kunt gebruiken dient u zich eenmalig bij de assistente te registeren. Zij stuurt u een uitnodiging per mail om zelf een wachtwoord te kiezen. Omdat wij met zekerheid vast willen stellen dat niemand anders inlogt in uw dossier, sturen wij u na de login een sms-code ter verificatie.

Vraag stellen / e-consult

Zijn alle gezondsheidsvragen geschikt voor een e-consult?


U kunt als patiënt in principe alle vragen stellen aan uw huisarts, de assistentes of de praktijkondersteuners. U kunt bij het stellen van uw vraag ook bijlagen zoals bijvoorbeeld foto's meesturen. Niet alle gezondheidsvragen zijn echter geschikt voor het e-consult! Geschikte onderwerpen/vragen voor een e-consult zijn:

 • vragen over leefstijl
 • vragen over medicijnen
 • vragen over onderzoek en uitslagen van onderzoek
 • vragen over klachten waarvoor u eerder op het spreekuur bent geweest
 • controle en vragen over chronische ziekten, zoals hoge bloeddruk, astma of suikerziekte
Maak geen gebruik van een e-consult bij:
 • spoedeisende vragen
 • vragen over een nieuwe klacht
 • vragen waarvoor (mogelijk) lichamelijk onderzoek nodig is
 • emotionele / psychische problemen
Als uw vraag daar aanleiding voor geeft kan de huisarts u alsnog vragen langs te komen op het spreekuur.
Wat zijn de kosten van een e-consult?


Een e-consult van de huisarts valt onder de huisartsenzorg en wordt vanuit de basisverzekering volledig vergoed.
Hoe kan ik zien of mijn vraag beantwoord is?


Als de huisarts uw vraag beantwoord heeft krijgt u hiervan een melding op uw email adres. Het antwoord op uw vraag staat vanwege privacy redenen niet in deze mail. U logt opnieuw in, in het patiëntportaal, om het antwoord te lezen.
Hoe snel wordt mijn vraag beantwoord?


Wij streven er naar uw vragen, gesteld tijdens openingstijden van de praktijk, binnen 24 uur te beantwoorden. Vragen, gesteld na sluitingstijd, in het weekend of tijdens vakanties worden beantwoord op de eerstvolgende dag dat de praktijk geopend is.
Wat zijn de voordelen van een e-consult?


Een e-consult heeft een aantal voordelen, zoals:

 • U kunt uw medische vraag stellen op een moment dat u tijd heeft.
 • U hoeft niet naar de huisarts toe.
 • U hoeft niet te wachten in de wachtkamer.
 • U heeft alle tijd om uw vraag te bedenken.
 • U kunt het antwoord van de huisarts rustig nalezen.
Wat is een e-consult?


Het e-consult is een medisch consult waarbij huisarts en patiënt via een beveiligde internetverbinding met elkaar communiceren. De huisarts mag alleen een e-consult geven aan reeds bestaande patiënten. Het eerste consult tussen huisarts en patiënt mag niet via internet plaatsvinden.
Waarom kan ik geen vraag stellen via email?


Uw huisarts mag alleen medische gegevens per e-mail versturen als dat op een beveiligde wijze gebeurt. Daarnaast mag dit alleen als we met zekerheid kunnen vaststellen dat de ontvanger van de informatie deze ook daadwerkelijk mag ontvangen. Regelmatig ontvangen wij vragen van patienten vragen via email. Omdat dit ten alle tijden over onbeveiligde verbindingen gebeurt en omdat wij niet met zekerheid vast kunnen stellen dat de vraag ook daadwerkelijk van de betreffende patient komt, beantwoorden wij in principe geen vragen via email. U kunt uw vraag stellen via het e-consult in het beveiligde patiëntportaal of telefonisch.

Medicijnen bestellen

Wanneer kan ik de bestelde medicijnen ophalen in de apotheek?


Chronische medicatie die u vandaag bestelt voor 12.00 uur, kan de volgende dag opgehaald worden bij uw apotheek. Hou er rekening mee dat aanvragen voor herhaalrecepten, gedaan in het weekend of gedurende vakanties, pas door ons verwerkt worden op de eerstvolgende dag dat de praktijk geopend is.
Waar kan ik medicijnen bestellen tijdens vakantiesluiting van de praktijk?


Bestel uw medicijnen op tijd en wacht, ook in verband met levertijden, niet tot de laatste tablet. Mocht u toch herhaalmedicatie nodig hebben tijdens onze vakantie, neem dan contact op met onze waarnemer. Kijk op onze pagina met mededelingen voor vakanties en sluitingstijden van de praktijk alsmede de waarnemer.
Welke medicijnen kan ik bestellen?


U kunt als patiënt herhaalmedicatie aanvragen voor geneesmiddelen die wij voor u als “chronisch” hebben aangemerkt. Het is niet mogelijk om via het portaal herhaalverzoeken in te dienen voor medicatie die niet “chronisch” is.
Kan ik medicijnen niet meer telefonisch bestellen?


Natuurlijk kunt u medicijnen altijd telefonisch bestellen. Gebruik hiervoor ons algemene telefoonnummer 0495-531880 en kies voor de receptenlijn van de praktijk (Keuze 2).

Dossier inzien

Wat zijn voordelen van online inzage in mijn dossier?


Zelf online uw gegevens bekijken heeft voordelen:

 • U kunt altijd uw medische gegevens bekijken, waar u ook bent. U kunt dus ook in uw gegevens kijken als de huisartspraktijk dicht is.
 • Uw medische gegevens staan allemaal netjes bij elkaar. Dat geeft overzicht.
 • U heeft altijd de juiste informatie over uw gezondheid. Dus als er iets veranderd is (bijvoorbeeld uw medicijnen), dan kunt u dat meteen zien.
 • U kunt uw gesprek met de huisarts beter voorbereiden. Daardoor kunt u mee beslissen en krijgt u zorg die beter bij u past.
 • Na uw bezoek aan de huisarts kunt u thuis de adviezen nog eens rustig nalezen. En u kunt iemand mee laten lezen, bijvoorbeeld uw partner of de thuiszorg.
 • U kunt meer vertrouwen in uw huisarts krijgen, omdat u kunt lezen wat hij/zij opschrijft. Hierdoor kan de band tussen u en uw huisarts beter worden.
Een voorbeeld: u heeft een afspraak met de huisarts voor hoofdpijn. U bent al eens eerder bij de huisarts geweest voor die klacht. In uw gegevens kunt u terug zien wanneer dat precies was, wat de adviezen van de huisarts waren en welke medicijnen de huisarts toen heeft voorgeschreven. Nog een voorbeeld: u heeft bloed laten prikken en wilt de uitslag weten. U hoeft dan niet te bellen of naar de huisartspraktijk te gaan. U kunt de uitslag zelf opzoeken. Zo heeft u de uitslag sneller en bent u misschien minder lang ongerust.
Wat kan ik doen als medische gegevens van de huisarts (misschien) niet kloppen?


U kunt uw medische gegevens in het dossier van de huisarts niet zelf veranderen. U kunt ook geen informatie erbij zetten of weghalen. De huisarts is de enige die dat kan. Dat blijft zo, ook nu u zelf online in uw gegevens kunt kijken. Het kan gebeuren dat er echte fouten in uw dossier staan. Bijvoorbeeld:

 • Er is per ongeluk informatie van een andere patiënt in uw dossier gezet.
 • Er staat nog oude informatie in uw dossier die niet meer klopt. Bijvoorbeeld: ‘zwangerschap’ terwijl u al bevallen bent.
Bespreek dit met uw huisarts. De huisarts kan uw dossier dan aanpassen. Zo komen er minder fouten in medische dossiers. Het recht op correctie gaat niet zover dat u als patiënt een diagnose mag wijzigen. Bent u het niet eens met een diagnose, dan kunt u een verklaring aan het dossier laten toevoegen, zoals een second opinion, waarin een afwijkende visie op de diagnose wordt weergegeven. Ook als de huisarts het niet eens is met de verklaring van de patiënt, moet die verklaring opgenomen worden in het dossier.
Hoe zit het met online inzage door ouders in het dossier van hun kinderen?


Ouders hebben in de volgende gevallen recht op online inzage van gegevens betreffende hun kind:

 • Voor kinderen jonger dan 12 jaar voeren de ouders of voogden die met het gezag zijn belast namens deze minderjarige alle patiëntenrechten uit, inclusief het inzagerecht.
 • Een minderjarige van 12 tot 16 jaar oefent in principe zelf de patiëntenrechten uit. De met gezag belaste ouder(s) of voogd(en) hebben wél recht op informatie, voor zover die informatie relevant is voor het geven van toestemming voor een behandeling. Voor de inzage in het dossier is toestemming van het kind noodzakelijk.
 • Een minderjarige van 16 of 17 jaar oefent alle patiëntenrechten zelfstandig uit. De met gezag belaste ouder(s) of voogd(en) hebben zonder toestemming van de minderjarige geen recht op medische informatie.
Op deze regels zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld bij kinderen met een verstandelijke beperking.
Welke gegevens uit mijn dossier kan ik online bekijken?


U kunt de volgende gegevens uit uw dossier bekijken in het patiëntportaal:

 • Uitslag van een onderzoek, bijvoorbeeld van bloedonderzoek.
 • Het advies van uw huisarts.
 • Een brief voor bijvoorbeeld het ziekenhuis.
 • Een lijst met uw medicijnen.
 • Uw allergieën.
Er zijn echter ook gegevens die u niet in kunt zien, zoals:
 • Informatie in het dossier die over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt.
 • De persoonlijke werkaantekeningen van de arts. Deze maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt.
Let op: Oude gegevens zijn vaak niet meer relevant. Daarnaast hebben huisartsen alleen na invoering van het inzagerecht rekening kunnen houden met het feit dat patiënten meelezen. Voor de verslaglegging in het verleden kan dat met terugwerkende kracht niet worden verwacht. Daarom is in overleg met de Patiëntenfederatie Nederland en het Nederlands Huisartsen Genootschap besloten alleen gegevens vanaf 1-7-2020 online beschikbaar te stellen.
Kan ik mijn medisch dossier aan anderen laten zien?


U kunt uw medisch dossier aan anderen laten zien. Bijvoorbeeld aan een familielid of aan een goede vriend die u helpt met de zorg voor uw gezondheid. Bedenk eerst of u het goed vindt dat iemand anders uw gegevens ziet. Geef nooit zomaar uw gegevens. Soms vragen verzekeraars, gemeenten of een andere bedrijf om informatie over uw gezondheid. Vaak bent u niet verplicht om die gegevens te geven. In sommige gevallen kan het zijn dat u de gegevens wel wilt geven. Geef dan nooit uw hele medisch dossier en geef alleen de gegevens die nodig zijn. Twijfelt u over het geven van uw medische gegevens aan iemand? Bespreek dit dan met uw huisarts of de assistente. Zij kunnen u helpen.
Heb ik als nabestaande recht op inzage in het dossier van een overleden familielid?


Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u mag alleen uw eigen dossier inzien). Toch kunt u na het overlijden met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.
Wat zijn nadelen van online inzage in mijn dossier?


Zelf online uw gegevens bekijken heeft ook nadelen:

 • U begrijpt misschien niet alles wat u leest. De medische gegevens staan bijvoorbeeld moeilijk opgeschreven, in medische taal. Of er staan afkortingen in die u niet kent. U kunt er ongerust door worden.
 • Misschien ziet u zo veel informatie dat u het overzicht kwijt raakt.
 • Als u een vraag heeft over uw gegevens, dan kunt u die niet meteen aan uw huisarts stellen. Dan moet u een afspraak maken met uw huisarts.
 • U ziet de uitslag van een onderzoek zonder uitleg van uw huisarts erbij. U schrikt dan misschien of begrijpt niet wat de uitslag betekent. Dan is het vervelend dat u hier niet meteen met uw huisarts over kunt praten.
Soms zetten wij uitslagen van onderzoeken niet meteen in uw dossier. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn:
 • We willen de uitslag eerst zelf bekijken en er uitleg bij schrijven.
 • We willen de uitslag eerst persoonlijk met u bespreken om de juiste uitleg er bij te kunnen geven.
Hoe zit het met veiligheid en privacy bij online inzage?


Uw medische gegevens zijn persoonlijk. Alleen u en de medewerkers van de huisartspraktijk (huisarts, assistente en praktijkondersteuner) mogen en kunnen ze bekijken. Andere zorgverleners, zoals specialisten in het ziekenhuis, kunnen dus niet in uw medische gegevens van de huisarts kijken. Uw medische gegevens staan op een veilige plek. Uw huisarts moet inloggen om erbij te kunnen. Als u zelf online in uw medische gegevens wilt kijken, moet u ook inloggen. Let op! Geef uw inloggegevens nooit aan andere mensen. Bewaar uw inloggegevens op een veilige plek, in uw computer of op papier. Heeft u moeite om online dingen te regelen, en krijgt u daarbij hulp van een naaste? Dan kunt uw inloggegevens wel aan uw naaste geven.

Andere vragen?

Staat uw vraag er niet bij?


Laat het ons HIER gerust weten.