Patiëntportaal

In het patiëntportaal kunt u als patient een aantal zaken zelf regelen.

Aanmelden

Voordat u het patiëntportaal kunt gebruiken dient u zich eenmalig bij de assistente te registeren. Zij stuurt u een uitnodiging per mail om zelf een wachtwoord te kiezen. Omdat wij met zekerheid vast willen stellen dat niemand anders inlogt in uw dossier, sturen wij u na de login een sms-code ter verificatie.

Vraag stellen

Voor de meest voorkomende klachten of kleine niet urgente gezondheidsproblemen, is het mogelijk voor u om via het e-consult een vraag te stellen.

 

Medicijnen bestellen

Via de optie medicijnen bestellen, is het voor u mogelijk om uw actieve chronische medicatie in te zien én te bestellen via het patiëntportaal. Na verwerking van de aanvraag wordt het recept naar uw vaste apotheek gestuurd. Zonodig zal uw huisarts het recept tijdens de verwerking aanpassen.

 

Mijn medisch dossier/kluis

Met Mijn kluis zijn de volgende zaken inzichtelijk voor u als patiënt:

 • Correspondentie.

 • Uitslagen.

 • Actieve chronische medicatie van de laatste zes maanden.

 • Uitslagen worden met een beoordeling van uw arts in Mijn kluis getoond. Daardoor is het u als patiënt meestal niet nodig om hiervoor de praktijk te bellen of te bezoeken.

Deze functionaliteit is nog in ontwikkeling en wordt nog niet actief gebruikt.

Veelgestelde vragen over het patiëntportaal

Aanmelden

Hoe is de veiligheid gegarandeerd?


Het patiëntportaal is ontwikkeld volgens de gangbare standaarden voor het verwerken van gevoelige informatie. Toegang tot het portaal wordt eenvoudig geverifieerd, door middel van de veilige SMS toegangscode, gebruikersnaam en wachtwoord. Het patiëntportaal is geen onderdeel van deze website. U wordt enkel doorgelinkt naar ons beveiligde Huisarts Informatie Systeem (HIS). Afhankelijk van uw browser kan het zijn dat u de URL (https://2780.app.tetra.nl/) van dit systeem in de adresregel van uw browser ziet staan.
Is het mogelijk om één account voor het hele gezin aan te maken?


Het portaal biedt geen ondersteuning om met één account in te loggen voor het gehele gezin. Iedere gezinslid dient zijn eigen e-mailadres te hebben. De praktijk dient dit adres te koppelen aan het dossier van het betreffende gezinslid. Eventueel is het wel mogelijk dat hetzelfde mobiele nummer gebruikt wordt voor meerdere gezinsleden.
Hoe kan ik mijn wachtwoord aanpassen?


Op de login pagina staat een “Wachtwoord vergeten” link. Klik op deze link om uw wachtwoord opnieuw in te stellen (en dus te aanpassen).
Hoe kan ik mijn e-mailadres (login) aanpassen?


Het aanpassen van uw login/het e-mailadres van de patiënt kan, uit veiligheidsoverwegingen, alleen door de assistente worden gedaan in ons Huisarts Informatie Systeem. Neem hiervoor contact op met de assistente. U kunt dit ook doen middels het stellen van een vraag in het portaal.
Hoe kan ik mij aanmelden voor het patiëntportaal?


Voordat u het patiëntportaal kunt gebruiken dient u zich eenmalig bij de assistente te registeren. Zij stuurt u een uitnodiging per mail om zelf een wachtwoord te kiezen. Omdat wij met zekerheid vast willen stellen dat niemand anders inlogt in uw dossier, sturen wij u na de login een sms-code ter verificatie.

Vraag stellen

Welke vragen kan ik wel en niet stellen via het portaal?


U kunt als patiënt alle, niet spoed gerelateerde, vragen stellen via het portaal. Dit kunnen vragen zijn voor uw huisarts alsook voor de assistentes of de praktijkondersteuners. Alleen bij spoed verzoeken we u te bellen met de praktijk.

Medicijnen bestellen

Wanneer kan ik de bestelde medicijnen ophalen in de apotheek?


Chronische medicatie die u vandaag bestelt voor 12.00 uur, kan de volgende dag opgehaald worden bij uw apotheek. Hou er rekening mee dat aanvragen voor herhaalrecepten, gedaan in het weekend of gedurende vakanties, pas door ons verwerkt worden op de eerstvolgende dag dat de praktijk geopend is.
Waar kan ik medicijnen bestellen tijdens vakantiesluiting van de praktijk?


Bestel uw medicijnen op tijd en wacht, ook in verband met levertijden, niet tot de laatste tablet. Mocht u toch herhaalmedicatie nodig hebben tijdens onze vakantie, neem dan contact op met onze waarnemer. Kijk op onze pagina met mededelingen voor vakanties en sluitingstijden van de praktijk alsmede de waarnemer.
Welke medicijnen kan ik bestellen?


U kunt als patiënt Patiënt herhaalmedicatie aanvragen voor geneesmiddelen die wij voor u als “chronisch” hebben aangemerkt. Het is niet mogelijk om via het portaal herhaalverzoeken in te dienen voor medicatie die niet “chronisch” is.
Kan ik medicijnen niet meer telefonisch bestellen?


Natuurlijk kunt u medicijnen altijd telefonisch bestellen. Gebruik hiervoor ons algemene telefoonnummer 0495-531880 en kies voor de receptenlijn van de praktijk (Keuze 2).

Dossier inzien

Waarom zou ik online inzage in mijn dossier willen hebben?


Inzage in het dossier kan ervoor zorgen dat u als patiënt beter geïnformeerd bent, meer inzicht krijgt in uw eigen gezondheid en meer regie neemt over de zorg. Ook het vertrouwen in de zorgverlener neemt toe, omdat deze openheid van zaken geeft. Beter geïnformeerde patiënten kunnen zich beter op een consult voorbereiden en/of na afloop alles thuis nog eens rustig nalezen. Dit zorgt vaak voor een beter gesprek. Ook voelen zij zich meer betrokken bij hun gezondheid en zorgproces. Meer inzicht in de eigen gezondheid en mogelijke behandelopties, maakt de patiënt steeds meer tot een gelijkwaardige ‘gesprekspartner’ van de zorgverlener. Daarmee wordt de patiënt beter in staat gesteld om een afgewogen keuze te maken voor de gewenste zorg.
heb ik altijd recht op online inzage?


Ja, u heeft als patiënt op grond van de ‘Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst’ (WGBO) en de ‘Algemene verordening gegevensbescherming ‘ (AVG) recht op inzage en een kosteloos (al dan niet digitaal) afschrift van uw dossier.
Als de informatie in mijn dossier niet blijkt te kloppen. Welke rechten en plichten hebben de patiënt en de huisarts?


Als patiënt heeft het u het recht (artikel 16 AVG) om feitelijke onjuistheden in uw medisch dossier te laten corrigeren, bijvoorbeeld een fout adres of onjuiste gegevens over onderzoeken en behandelingen in het verleden. Het recht op correctie gaat niet zover dat bijvoorbeeld de patiënt een diagnose mag wijzigen. Is de patiënt het niet eens met een diagnose, dan mag hij een verklaring aan het medisch dossier laten toevoegen, zoals een second opinion, waarin zijn (afwijkende) visie op de diagnose wordt weergegeven. Ook als de huisarts het niet eens is met de verklaring van de patiënt, moet die verklaring opgenomen worden in het medisch dossier.
Hoe zit het met online inzage door ouders in het dossier van hun kinderen?


Ouders hebben in de volgende gevallen recht op online inzage van gegevens betreffende hun kind:

 • Voor kinderen jonger dan 12 jaar voeren de ouders of voogden die met het gezag zijn belast namens deze minderjarige alle patiëntenrechten uit, inclusief het inzagerecht.
 • Een minderjarige van 12 tot 16 jaar oefent in principe zelf de patiëntenrechten uit. De met gezag belaste ouder(s) of voogd(en) hebben wél recht op informatie, voor zover die informatie relevant is voor het geven van toestemming voor een behandeling. Voor de inzage in het dossier is toestemming van het kind noodzakelijk.
 • Een minderjarige van 16 of 17 jaar oefent alle patiëntenrechten zelfstandig uit. De met gezag belaste ouder(s) of voogd(en) hebben zonder toestemming van de minderjarige geen recht op medische informatie.
Op deze regels zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld bij kinderen met een verstandelijke beperking.
Welke gegevens uit mijn dossier kan ik online bekijken?


U kunt de volgende gegevens bekijken in he patiëntportaal:

 • Uitslag van een onderzoek, bijvoorbeeld van bloedonderzoek.
 • Het advies van uw huisarts.
 • Een brief voor bijvoorbeeld het ziekenhuis.
 • Een lijst met uw medicijnen.
 • Uw allergieën.
Kan ik mijn medisch dossier aan anderen laten zien?


U kunt uw medisch dossier aan anderen laten zien. Bijvoorbeeld aan een familielid of aan een goede vriend die u helpt met de zorg voor uw gezondheid. Bedenk eerst of u het goed vindt dat iemand anders uw gegevens ziet. Geef nooit zomaar uw gegevens. Soms vragen verzekeraars, gemeenten of een andere bedrijf om informatie over uw gezondheid. Vaak bent u niet verplicht om die gegevens te geven. In sommige gevallen kan het zijn dat u de gegevens wel wilt geven. Geef dan nooit uw hele medisch dossier en geef alleen de gegevens die nodig zijn. Twijfelt u over het geven van uw medische gegevens aan iemand? Bespreek dit dan met uw huisarts of de assistente. Zij kunnen u helpen.

Andere vragen?

Staat uw vraag er niet bij?


Laat het ons HIER gerust weten.

Deze knop komt straks in de header zodat het portaal vanaf elke pagina op de site direct bereikbaar is.

Tips voor het verbeteren van onze website?  Vertel het ons HIER!

Hazo24 gecertificeerd
Opleidingspraktijk